ספר אודיו "הדרך אל המשיח". פרק 3 חזרה בתשובה

By evgeny 1550 days ago
0 ratings
Share
Flags
Showing 1 to 1 of 0 comments.
No comments yet. Be first to comment!

VIDEO INFORMATION

Description:


Audio book "Steps to Christ" (Hebrew).Ellen G. White כרך זה מצביע על צעד מתקדם בהתאמת עמודי הספר לשפה האנגלית. ללא שנוי בתוכן, אלה בצורה, בהגהה ובשימוש באותיות ראשיות, ימשיך קובץ קטן של הקדשה בשליחותו, אולם כעת בלי להביא בחשבון את גודל האותיות או העמוד כדי להתאים למפתח כתיבה של אלן ג׳. ווייט. כאשר הציק הפחד ליעקב אבינו, שחטאו יפרידו מאלוהים שכב הוא לנוח, וחלם על סולם שקצהו האחד על פני הארץ, וקצהו השני הגיע לשמים. התגלה ותקוה, ע״י אלוהים, אשר עמד בקצה הסולם. הרצון שהמראה האלוהי יתגלה לרבים, בקראם ספור זה על דרך החיים, הוא רצונם הכנה של המו״ל ושל

RELATED VIDEOS (30)